Ergoterapi

Ergoterapi
PaylaşPaylaşPaylaşPaylaşPaylaş

ERGOTERAPİ NEDİR?

Ergoterapi (Occupational Therapy), günlük aktivitelerinde kısıtlılık yaşayan tüm bireylerin aktivite performansını, bağımsızlığını, yaşam kalitesini ve katılımını arttırmak üzere kişi için anlamlı ve amaçlı aktiviteleri kullanarak çözümler arayan bir meslek dalıdır.

PEDİATRİK ERGOTEERAPİ NEDİR?

Pediatride (çocuklarda) ergoterapi bilişsel, fiziksel veya dil becerilerinde gerilik olan veya duyusal işlemleme bozukluğuna sahip çocukların günlük yaşamlarında aktivitelerini nasıl gerçekleştirdiklerine odaklanarak bağımsızlıklarını ve fonksiyonelliklerini kazanmalarına yönelik bir rehabilitasyon alanıdır.

PEDİATRİK ERGOTERAPİST NE İŞ YAPAR?

Ergoterapistler çocukların duyusal motor becerileri, öz bakım becerileri, sosyal becerileri, oyun becerileri, bilişsel gelişim, okula hazırlık süreci, ince ve kaba motor becerileri vb. durumlarına yönelik müdahalelerde bulunurlar.  Ergoterapist, çocukların günlük hayatlarındaki gerekli becerilerini geliştirmelerine ve bunları nasıl kullanacaklarına yönelik bir yol gösterici olarak çocukla birlikte çalışır.

Terapi sürecinde günlük yaşamın tüm yönlerine katılım ile ilgili alt parametrelere odaklanılır. Örn; yemek yeme aktivitesini yerine getirebilmek için birçok beceriye gereksinim duyarız. Gerekli materyalleri (çatal kaşık) fiziksel ve bilişsel olarak kullanabilme, aktivite boyunca dikkati koruma ve sürdürme, el göz koordinasyonu, yeterli kas kontrolü ve gücü, çiğneme ve yutma için gerekli oral motor beceriler gibi alt parametreleri tek tek inceler. Bu parametrelerde oluşabilecek uyumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefler. Giyinme, uyku düzeni, tuvaleti bağımsız yapabilme, yazı yazma, sınıfta uyum sağlama vb. birçok durum ve aktivitenin alt basamaklarında yaşanan problemler çocukların aktiviteyi yerine getirirken güçlük yaşamasına sebep olur.

Ergoterapistler, terapi sürecinde fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, odyolog, özel eğitim öğretmeni gibi özel çocuklar ile çalışan uzmanlar ile birlikte transdisipliner bir çalışma süreci içerisindedirler. Hem ergoterapistler hem diğer uzmanlıklar çoğunlukla aynı problemleri ele alır. Bir probleme yönelik farklı uzmanların birlikte çalışması terapi sürecinde fonksiyonel ilerlemeyi hızlandırmaktadır.

Ergoterapistler, terapi süreçlerinde birçok yöntemden yararlanırlar. Pediatrik ergoterapide en sık kullanılan yöntem Duyu Bütünleme Terapi metodudur. Duyu bütünleme terapisi 1970’lerde, A. Jean Ayres tarafından geliştirilmiştir. Duyusal süreçlerde işlemleme problemi yaşayan çocukların bu zorluklarla başa çıkmalarına yönelik 8 duyunun bir duyusal entegrasyonunu sağlamayı temel alan bir yöntemdir. Kabaca çocuğun çevresinden ve vücudundan aldığı uyaranları doğru bir şekilde yorumlayıp anlamlı motor cevabı oluşturabilme sürecidir.

PEDİATRİDE ERGOTERAPİ HANGİ ALANLARDA HİZMET VERİR?

Pediatrik ergoterapi, otizm spektrum bozukluğu (OSB), down sendromu, serebral palsi, gelişim gerilikleri, genetik rahatsızlıklar, özgül öğrenme güçlüğü, duyusal bütünleme problemleri, davranış problemleri, nörolojik hasarlara yönelik hizmet verir. Çocuklar bir tanı olmaksızın gün içerisindeki aktivitelerinin herhangi birini yerine getirirken güçlük yaşayabilir. Terapist detaylı bir değerlendirme sonucunda aktivitelerde güçlük yaşanmasına sebep olan alt nedeni bularak bunlara yönelik çalışmalar yapar.

 

 

Ergoterapi
Bu Sayfa 2630 kez ziyaret edilmiştir.
Tarih : 10 Mart 2020
4 107
Yenimahalle Dil Konuşma
© 2020 tüm hakları saklıdır.
Bizi Takip Edin
İletişim
Ragıp Tüzün Mah. Anıl Sok. No:1 Yenimahalle
Ankara TÜRKİYE
03123152223
Haritada Gör   →